Regulament oficial Semimaraton / Cros Brasov 2021

Concursul de alergare montana Semimaraton / Cros Brasov va fi numit mai jos «Competitia». Asociatia Clubul Sportiv 21, organizatorul competitiei, va fi numita mai jos «Organizatorul». Competitia consta in parcurgerea „traseului” stabilit in alergare sau mers. Participantii la Competitie sunt obligati să respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Competitiei (numit în continuare “Regulament oficial”). Regulamentul oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.semimaraton.ro, urmând a fi afisat si la locul de desfăsurare a competitiei.

Prin participarea la această Competitie, participantii sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial, ale legislatiei aplicabile si să-si asume îndeplinirea conditiilor mentionate în declaratia pe proprie răspundere pusă la dispozitie de către organizatori.

Cine poate participa? – Cursele din cadrul evenimentului Semimaraton/ Cros Brasov sunt destinate celor care au vârsta de cel putin 18 ani la 3 Aprilie 2021 si sunt apti din punct de vedere medical, fizic si mental să sustină acest tip de efort. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au dovedit comportament nesportiv și/sau fals în declarații la cel puțin una din edițiile anterioare ale competiției.

Traseul – Pentru probele de Semimaraton si Cros, STARTUL si SOSIREA vor avea loc in Piata Unirii din Brasov. Harta celor doua trasee este disponibila pe site-ul evenimentului, www.semimaraton.ro. Toate traseele vor fi marcate de catre Organizator pentru ghidarea corespunzatoare a sportivilor.

Siguranta in timpul concursului – Pe parcursul traseului traficul rutier va fi doar partial oprit! Orice accident în care sunt implicati participantii de la Semimaraton / Cros Brasov, survenit în timpul desfăsurării Competitiei din nerespectarea regulilor de concurs si a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi exclusiv in responsabilitatea celor implicati direct în accident.

Participantii sunt direct responsabili pentru participarea la această Competitie, Organizatorul nu îsi asumă nici un fel de obligatie sau răspundere în cazul în care participantul se accidentează sau se răneste. Va exista în zona de start/finish o ambulantă cu un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciul medical de urgentă în caz de nevoie.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu in timpul sau cu ocazia concursului.

Echipament obligatoriu  – este constituit din :

 • incaltaminte de alergare
 • numarul de concurs care va fi ridicat de la Organizator – acesta va fi atasat pe partea din fată a echipamentului de alergare al fiecărui concurent, pe deasupra îmbrăcămintii de alergare, astfel încât să fie vizibil integral.
 • chip-ul de cronometrare care va fi ridicat de la Organizator.
 • concurentii vor participa la Competitie cu propriul echipament. Se recomandă concurentilor să poarte echipament de alergare corespunzător conditiilor meteo si starii traseului, care in aceea perioda a anului poate prezenta noroi, zapada, gheata.
 • in caz de vreme nefavorabila, recomandam pantaloni lungi si geaca (foita) de alergare.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu indeplinesc conditiile de echipare.

Categorii  – Semimaraton:

 • 18-29 ani masculin , 18-29 feminin
 • 30-39 masculin, 30-39 feminin
 • 40-49 masculin, 40-49 feminin
 • 50-59 masculin, 50-59 feminin
 • 60+ masculin, 60+ feminin

Categorii Cros: nu sunt.

Pentru incadrarea in categoria corespunzatoare se considera varsta implinita la data Competitei (3 Aprilie 2021).

Clasament – La proba de Semimaraton se va face clasament atât la categoriile de vârstă cât și la open. La cros clasamentul se va face doar la open.

Premii – se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie (pentru proba Semimaraton), primele 8 locuri din clasamentul Open la Semimaraton si primele 5 locuri ale clasamentului Open la Cros.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a acorda si alte premii.

Valoarea premiilor in bani se achita DOAR prin virament bancar in termen de 30 zile de la data evenimentului. Nu se accepta alta metoda de plata. Castigatorii vor trimite pe email la adresa contact@semimaraton.ro, pana la data de 10 aprilie 2021, contul IBAN in care se vor transfera premiile in bani si o copie dupa actul de identitate (certificatul de rezidenta fiscala in cazul persoanelor straine).

Cronometrarea – Cronometrul oficial se porneste la plecarea primilor concurenti. Cronometrarea se face la secunda, va castiga cel care va ajunge in cel mai scurt timp la punctul de Sosire dupa parcurgerea integrala a traseului.

Toate probele vor fi cronometrate cu chip de unică folosintă, atasate pe verso (partea din spate a numărului de concurs), de aceea ele nu trebuie îndepărtate de pe număr, îndoite sau deteriorate, aceste actiuni putând conduce la imposilitatea realizării cronometrării si prin urmare la descalificarea concurentului.

Timp limita de parcurgere a traseului pentru Semimaraton: 1 ora si 30 min in punctul de la cariera din Poiana Brasov si 3 ore si 30 min pt finish. Depasirea acestor timpi atrage descalificarea. Timpi limita de parcurgere pentru Cros: 1 ora si 30 min pt punctul “La bancuta” si 2 ore si 30 min pt finish. Depasirea acestor timpi atrage descalificarea.

Înscriere: Perioada in care se for face inscrieri (exclusiv online) este 15.01.2021 – 15.03.2021 (inclusiv). Nu se for face inscrieri dupa data de 15.03.2021 nici online nici la locul evenimentului. Inscrierile se fac in limita a 1600 de locuri pentru Semimaraton si Cros cumulat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia sponsorilor un numar de invitatii care pot fi folosite pana pe 21 martie 2021 indiferent de numarul total de concurenti inscrisi. Completarea formularului electronic de inscriere – se va face pe site-ul evenimentului: www.semimaraton.ro.

Taxa de înscriere: Taxa de participare este de 140 lei, din care 20 lei reprezinta cheltuieli operationale de validare, atribuire numar si de inregistrare in baza de date a participantilor. Plata taxei de inscriere se va face online, numai cu cardul bancar, urmarind pasii de inscriere de pe site-ul evenimentului: www.semimaraton.ro. Exceptie fac grupurile formate din cel putin 10 participanti care pot face o cerere in scris pe mail pentru a li se accepta plata prin ordin de plata.

Retragerea din concurs: Taxa de înscriere se restituie participantului care solicită în scris prin email retragerea, cu reținerea contravalorii cheltuielilor operationale de 20 lei din respectiva taxă de către Organizator, concurentului returnandu-i-se doar diferența. Nu se vor efectua restituiri de taxă în niciun caz dupa data de 21 martie 2021. Înscrierea nu este transferabilă altei persoane.

Mutarea concurentului de la o cursa la alta este posibila prin plata unei taxe suplimentare de 10 lei cu termen limita de solicitare a mutarii – 21 martie 2021.

Dupa atingerea numarului maxim de participanti (1600), doritorii vor avea posibilitatea inscrierii pe o lista de asteptare, urmand sa poata intra in concurs in conditiile in care alti concurenti vor renunta la locurile lor.

Documentele necesare ridicarii kitului de participare – fiecare participant inscris online isi va prelua numarul de concurs si kitul de participare pe data de 2 aprilie 2021 sau 3 Aprilie 2021 numai pe baza unui act de identitate (buletin, pasaport). Neprezentarea actului de identitate acorda organizatorului dreptul de a nu elibera numarul de concurs si totodata de a nu restitui taxa de participare.

Schimbarea traseului, modificarea datei Competitiei sau anularea Competitiei –  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica traseul, barierele de timp si chiar de a opri/anula/amana Competitia, in următoarele cazuri:

 1. a) vreme nefavorabilă sau alt eveniment natural (alunecări de teren, ploi sau ninsori abundente, inghet, inundații, cutremure, vânt puternic sau alte asemenea) apreciate de Organizator ca reprezentând un impediment în desfășurarea condiții la data și pe traseul anunțat.
 2. b) decizii ale autorităților naționale sau locale de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești care împiedică desfășurarea totală sau parțială a Competiției, indiferent dacă aceste decizii sunt luate din motive de siguranță națională (războaie, demonstrații, stare de asediu, răscoale, atentate, etc), din motive de sănătate publică (epidemii, pandemii, epizootii, endemii, etc) sau din orice alte motive.
 3. c) orice alte cazuri fortuite sau de forță majoră, ori în cazul oricărui alt eveniment imprevizibil și care afectează în opinia Organizatorului desfășurarea în condiții de siguranță sau adecvate a Competiției.

In oricare din aceste cazuri, concurentii vor fi anuntati prin email despre acest aspect cu cel puțin 24 de ore înaintea Competiției, sau chiar și într-un termen mai scurt dacă evenimentul ce împiedică evenimentul are loc cu mai puțin de 24 de ore înaintea Competitiei. Informatii suplimentare se vor publica și pe site-ul evenimentului.

In cazul in care organizatorul decide sa anuleze competitia urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus, concurentilor li se va restitui la cerere 70% din taxa de inscriere cu condiția ca cererea de retragere din competitie să fie făcută în maxim 30 de zile calendaristice de la data in care Organizatorul notifica prin email (newsletter) si website anularea Competitiei. Cerererile de retragere se vor trimite prin e-mail la adresa contact@semimaraton.ro. Concurentii care nu formuleaza o cerere de retragere in acest interval sunt automat inscrisi in cadrul editiei din anul 2022 (urmator) al Competitiei.

În cazul în care Organizatorul decide să modifice data ținerii competitiei, urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus concurenții acceptă prin însăși înscrierea la concurs noua dată astfel modificată. Concurenții au însă dreptul în astfel de cazuri sa solicite in scris retragerea din Competitie cu returnarea taxei către participant, din care se rețin 20,-Ron, cu condiția ca cererea de retragere din Competitie să fie făcută în maxim 10 de zile calendaristice de la data in care Organizatorul notifica prin email (newsletter) si website amanarea Competitiei. Cerererile de retragere se vor trimite prin e-mail la adresa contact@semimaraton.ro.

Responsabilitatile Organizatorului:

 • va marca corespunzator traseul pentru a evita in masura posibilului ratacirile
 • va semnaliza portiunile periculoase de traseu
 • va instiinta concurentii ca pe traseul de alergare traficul rutier este doar partial oprit
 • va asigura 3 puncte de revitalizare pe parcursul traseului
 • va asigura recompensarea sportivilor conform informatiilor prezentate in sectiunea Premii.
 • va anunta timpul limita in sedinta tehnica premergatoare startului
 • va asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului si respectarea ordinii de sosire a concurentilor la acestea
 • va asigura normele de protectie a mediului inconjurator prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului
 • va sustine sedinta tehnica inaintea concursului, eventuale modificari anuntate cu aceasta ocazie avand prioritate fata de informatiile prezentate anterior.

Obligatiile si raspunderea concurentului: 

 • concurentul se obliga sa poarte pe piept si la vedere (integral) numarul de concurs pe toata durata concursului.
 • toti concurentii participa la Competitie pe proprie raspundere.
 • concurentul care abandoneaza cursa, indiferent de motiv, este obligat sa informeze organizatorul imediat la unul din urmatoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgenta care va fi anunţat la sedinta tehnica. Neanuntarea retragerii din cursa poate cauza o operatiune de cautare si salvare (echipe de salvare, salvamont) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea poate fi confirmata prin semnatura pe foaia de arbitraj.
 • concurentul care sufera un accident sau orice fel de paguba fizica sau materiala renunta prin insasi inscrierea la Competitie la orice drept de a solicita despagubiri sau de a recurge in instanta impotriva oricarei persoane implicata in organizarea Competitiei, in special impotriva: Organizatorului sau voluntarilor implicati in organizarea competitiei (persoane fizice sau juridice), impotriva sponsorilor, impotriva institutiilor publice ce sustin competitia (primarie, consiliul local, politie, salvamont etc)
 • concurentii trebuie sa participe la sedinta tehnica si sa considere cu precautie informatiile anuntate de organizatori, in sedinta tehnica organizatorul anunta informatii oficiale chiar daca acestea nu sunt specificate in prezentul regulament.
 • concurentii poarta intreaga responsabilitate civila, administrativă, contravențională și penala pentru orice dauna provocata de acestia altor persoane in timpul cursei.
 • in cazul constatarii unui accident, concurentii sunt obligati sa il raporteze la urmatorul punct de control.
 • concurentii inteleg ca Organizatorii depun toate eforturile pentru oprirea traficului pe parcursul traseului de concurs insa se angajeaza sa traverseze cu prudenta prin locurile deschise traficului auto si sa respecte indicatiile echipajelor de politie si ale voluntarilor in toate situatiile.
 • concurentii sunt obligati sa nu arunce deseuri decat in sacosele din punctele de revitalizare.
 • concurentii sunt obligati sa arunce paharele de unica folosinta doar pe poteca si doar la o distanta de maxim 50 m fata de punctul de revitalizare.
 • concurentii inteleg ca Oorganizatorul depune eforturi pentru a asigura marimea de tricou potrivita fiecarui participant iar in cazul in care organizatorul nu mai dispune de marimea potrivita, participantul va accepta alta marime la tricou. Se are in vedere ca taxa de participare platita este aferenta organizarii Competitiei si nu asigurarii tricourilor si a altor bunuri care sunt oferite de Organizator suplimentar („bonus”) concurentilor cu ajutorul sponsorilor Competitiei
 • concurentii isi asuma total raspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu in timpul Competitiei.

Descalificare – se vor descalifica concurentii in urmatoarele cazuri:

 • nerespectarea indicatiilor Organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu si nepurtarea numarului de concurs pe piept astfel incat sa fie integral vizibil
 • schimbarea sau pierderea numarului de concurs
 • transmiterea numarului de concurs catre o alta persoana
 • nerespectarea mediului inconjurator
 • comportament nesportiv fată de alti participanti, oficiali, public, alte persoane
 • nerespectarea indicatiilor primite de catre organizatori sau voluntari
 • scurtarea traseului (nu sunt premise scurtaturile potecilor care coboara sau urca in zig-zag)
 • utilizarea oricarui mijloc de transport in timpul Competitiei
 • Organizatorul considera ca accidentarea atletului nu ii mai permite continuarea Competitiei
 • depasirea timpului limita anuntat in sedinta tehnica de organizatori
 • ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu – descalificare;
 • nerespectarea regulilor Competitiei

Contestatii – orice participant poate face o contestatie impotriva altui participant care nu a respectat regulile Competitiei sau impotriva deciziilor oficialilor. Contestatiile se adreseaza pe mailul contact@semimaraton.ro

In cazul in care contestatia este de natura sa modifice pozitionarea concurentilor ce urmeaza a fi premiati organizatorul accepta respectiva contestatie trebuie adresata in scris si se percepe o taxa de 200 lei pentru depunerea și analizarea contestației. Contestatia si taxa se vor depune la oficiul de cursa pana cel tarziu la ora 15:00 in ziua Competitiei. Dupa aceasta ora contestatiile se adreseaza doar pe mail, cel târziu pana la ora 24.00 in ziua în care a avut loc Competiția. Rezolvarea contestatiei se va face in urmatoarele 60 de minute pentru cele depuse până la ora 15.00, și în 48 de ore pentru celelalte contestații. Nu se acceptă contestații care pot să modifice poziționarea concurenților ce urmează a fi premiați mai târziu de ora 15.00 în ziua Competiției.

Taxa de contestație va fi inapoiata petentului exclusiv în cazul în care contestatia sa va fi admisă.

Alte reguli: 

 • Organizatorul are dreptul de a selecta participantii
 • retragerea in timpul concursului sau abandonul obliga concurentul sa comunice imediat organizatorului numarul de concurs din motive de siguranta
 • suporterii nu au dreptul de a ajuta sub nicio forma concurentii, exceptie facand cazurile accidentarilor
 • suporterii pot sustine concurentii cu conditia de a respecta regulile de conduita sportiva, indicatiile autoritatiilor si ale oficialilor
 • organizatorii isi rezerva dreptul de a penaliza concurentii ai caror suporteri incalca aceste reguli.

La ridicarea numărului de concurs este obligatorie semnarea declarației pe proprie răspundere(formular prestabilit pus la dispoziție de organizator). Lipsa acestei declaratii duce la excluderea/descalificarea concurentului din Competitie.