Regulament oficial Semimaraton Brasov 2024

Concursul de alergare montană Semimaraton Brașov 2024 va fi numit mai jos «Competiția». Asociația Clubul Sportiv 21, organizatorul Competiției, va fi numită mai jos «Organizatorul». Competiția constă în parcurgerea traseului stabilit în alergare sau mers. Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (numit în continuare “Regulament oficial”). Regulamentul oficial este întocmit și publicat pe pagina semimaraton.ro/regulament și va fi afișat și la locul de desfășurare al Competiției.

Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial, ale legislației aplicabile și să-și asume îndeplinirea condițiilor menționate în declaratia pe proprie răspundere, pusă la dispoziție de către Organizator.

Cine poate participa? – Cursele din cadrul evenimentului Semimaraton Brașov sunt destinate celor care au vârsta de cel puțin 18 ani la data susținerii competiției și sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort. Exceptie face "Crosul Liceenilor", la care pot participa concurenți cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie persoane care au dovedit comportament nesportiv și/sau fals în declarații la cel puțin una din edițiile anterioare ale competiției.

Traseul – Pentru probele de Semimaraton si Cros, STARTUL și SOSIREA vor avea loc în Piața Unirii din Brașov. Harta celor două trasee este disponibilă pe pagina semimaraton.ro/traseu. Toate traseele vor fi marcate de către Organizator pentru ghidarea corespunzătoare a sportivilor.

Siguranța în timpul concursului – Pe traseele de concurs, traficul rutier va fi doar parțial oprit. Orice accident în care sunt implicați participanți de la probele de concurs, survenit în timpul desfășurării Competiției din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, cade exclusiv în responsabilitatea celor implicați direct în accident. Organizatorul va pune la dispoziție participanților cel puțin un punct de prim ajutor în zona de Start / Sosire unde se va asigura serviciul medical de urgență.

Echipament obligatoriu  – este constituit din :

 • încălțăminte de alergare

 • numărul de concurs care va fi ridicat de la Organizator – acesta va fi fixat pe partea din față a echipamentului de alergare al fiecărui concurent, pe deasupra îmbrăcăminții de alergare, astfel încât să fie vizibil integral, pe toată durata concursului.

 • cipul de cronometrare care va fi ridicat de la Organizator.

 • concurenții vor participa la Competiție cu propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteo și stării traseului, care în acea perioadă a anului poate prezenta noroi, zăpadă, gheață.

 • în caz de vreme nefavorabilă, recomandăm pantaloni lungi și geacă (tehnică) de alergare. 

 • Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

Categorii Semimaraton:

 • 18-29 ani masculin , 18-29 ani feminin

 • 30-39 ani masculin, 30-39 ani feminin

 • 40-49 ani masculin, 40-49 ani feminin

 • 50-59 ani masculin, 50-59 ani feminin

 • 60+ ani masculin, 60+ ani feminin

Categorii Cros: 

 • Open masculin, Open feminin

Categorii Crosul Liceenilor: 

 • 14-19 ani masculin, 14-19 ani feminin

Pentru încadrarea în categoria corespunzătoare se va lua în considerare vârsta împlinită la data Competiției (6 aprilie 2024).

Clasament – La proba de semimaraton se va alcătui clasament atât la categoriile de vârstă cât și la open.

Premii Semimaraton – se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie și  primele trei locuri din clasamentul Open masculin / feminin.

Premii Cros – se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda și alte premii.

Câștigătorii  vor trimite pe email la adresa contact@semimaraton.ro, până la data de 10 aprilie 2024, contul IBAN, în care se vor transfera premiile în bani și o copie a actului de identitate (certificatul de rezidență fiscală în cazul rezidenților străini), precum și declarația de preluare a premiului, pusă la dispoziție de Organizator, completată și semnată de către premiant. Pentru categoria "Crosul Liceenilor" câștigătorii vor prezenta în plus un act emis de unitatea de învățământ care să certifice înmatricularea acestuia în anul scolar 2023-2024.

Cronometrarea – Cronometrul oficial se pornește la plecarea primilor concurenți. Cronometrarea se face la secundă. Câștigător va fi cel care ajunge în cel mai scurt timp la punctul de sosire, după parcurgerea integrală a traseului. Toate probele vor fi cronometrate cu cip de unică folosință, atașate pe verso (partea din spate a numărului de concurs), de aceea ele nu trebuie îndepărtate de pe număr, îndoite sau deteriorate, aceste acțiuni putând conduce la imposibilitatea realizării cronometrării și prin urmare la descalificarea concurentului.

Timp limită de parcurgere a traseului pentru proba de semimaraton: 1 ora și 30 de minute în punctul de la cariera din Poiana Brașov și 3 ore și 30 de minute la sosire. Depășirea acestor timpi atrage descalificarea. Timpi limită de parcurgere pentru proba de cros: 1 oră și 30 minute pentru punctul “La bancuță” și 2 ore și 30 min pentru sosire. Depășirea acestor timpi atrage descalificarea.

Înscriere: Se efectuează online până la data de 25.03.2024 în limita a 1200 de locuri. Completarea formularului electronic de înscriere se va face pe pagina semimaraton.ro/inscriere

Taxa de înscriere: Taxa de participare este de

 • 120 lei pentru primii 600 de înscriși online,
 • 150 lei de la 600 la 900 de înscriși online,
 • 170 lei de la 900 la 1200 de înscriși online,
 • 80 lei pentru proba Crosul Liceenilor pentru inscrierile online
 • 200 lei in preziua si ziua concursului pentru toate probele (5 si 6 Aprilie 2024). Inscrierea in aceste zile este posibila  doar dacă nu s-au ocupat cele 1200 de locuri disponibile.

Taxa este compusă din suma de 20 lei, care reprezintă cheltuieli operaționale de validare, atribuire număr și de înregistrare în baza de date a participanților, iar diferenta pâna la valoarea întreagă a sumei plătite reprezintă rezervarea locului în competiție. Plata taxei de înscriere se va face online, numai cu cardul bancar, urmând pașii de înscriere. Excepție fac grupurile formate din cel puțin 10 participanți, care pot transmite o cerere în scris pe e-mail, pentru a efectua plata taxei de înscriere prin ordin de plată.

Kitul de participare: Kitul nu este vandabil și nu este proprietatea persoanelor înscrise. Înscrierea în concurs asigură rezervarea unui kit care se înmânează fizic doar participantului la competiție, în schimbul semnării declarației pe proprie răspundere în fața Organizatorului. Kitul se ridică în zilele de 5 aprilie 2024, sau 6 aprilie 2024. Rezervarea kitului nu mai este valabilă după expirarea programului de ridicare a kiturilor anunțat pe pagina semimaraton.ro/program

Documentele necesare ridicării kitului de participare – fiecare participant înscris online își va prelua prin prezență fizică numărul de concurs și kitul de participare, exclusiv în baza unui act de identitate (buletin, pașaport). Pentru participanții minori de la catergoria Cros 14-19 ani, pe lângă actul de identitate, trebuie să se prezinte obligatoriu și cu un tutore care va completa atât declarația pe proprie răspundere a participantului cât și o declarație pe proprie răspundere a tutorelui. Tot la categoria Crosul Liceenilor, participanti trebuie sa prezinte la ridicarea kitului pe langa documentele mentionate anterior si carnetul de note (sau alt document justificativ) care sa fie vizat anului curent.

Participanții care nu se pot prezenta la cursa și vor să intre în posesia kitului pot desemna orice persoana sa le ridice kitul, cu condiția ca persoana respectivă să se identifice cu act de identitate în original și să prezinte o copie a actului de identitate a concurentului care a renunțat la cursa. În acest caz nu se va elibera numărul de participare.

Retragerea din concurs: Taxa de înscriere se restituie participantului care solicită în scris prin e-mail retragerea, cu reținerea,  de către Organizator, a contravalorii cheltuielilor operaționale de 20 de lei din respectiva taxă. Nu se vor efectua restituiri ale taxei de participare după data de 31 martie 2024.  Înscrierea nu este transferabilă altei persoane.

Mutarea concurentului de la o cursă la alta este posibilă prin plata unei taxe suplimentare de 10 lei. Nu se vor efectua transferuri între cele două curse după data de 31 martie 2024.

După atingerea numărului de 1200 de participanți, doritorii vor avea posibilitatea înscrierii pe o listă de așteptare, urmând să poată intra în concurs în condițiile în care alți concurenți vor renunța la locurile lor.

Schimbarea traseului, modificarea datei Competiției sau anularea Competiției –  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, barierele de timp și chiar de a opri/anula/amâna Competiția, în următoarele cazuri:

a) vreme nefavorabilă sau alt eveniment natural (alunecări de teren, ploi sau ninsori abundente, îngheț, inundații, cutremure, vânt puternic sau alte asemenea) apreciate de Organizator ca reprezentând un impediment în desfășurarea Competiției la data și pe traseul anunțat.

b) decizii ale autorităților naționale sau locale de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești care împiedică desfășurarea totală sau parțială a Competiției, indiferent dacă aceste decizii sunt luate din motive de siguranță națională (războaie, demonstrații, stare de asediu, atentate etc), din motive de sănătate publică (epidemii, pandemii, epizootii, endemii, etc) sau din orice alte motive.

c) cazuri de forță majoră, ori în cazul oricărui alt eveniment imprevizibil și care afectează, în opinia Organizatorului desfășurarea în condiții de siguranță sau adecvate a Competiției. 

În oricare din situațiile menționate la punctele a),b),c), concurenții vor fi informați prin canalele de comunicare ale Organizatorului, cu cel puțin 24 de ore înaintea startului Competiției, sau chiar și într-un termen mai scurt, dacă evenimentul ce împiedică desfășurarea Competiției are loc cu mai puțin de 24 de ore înaintea startului.

În cazul în care Organizatorul decide să anuleze competiția, urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus, concurenților li se va restitui, la cerere, 70% din taxa de înscriere, cu condiția ca cererea de retragere din competiție să fie făcută în maxim 30 de zile calendaristice de la data în care Organizatorul notifică prin e-mail (newsletter) si pe pagina semimaraton.ro, anularea Competiției. Cererile de retragere se vor trimite prin e-mail la adresa contact@semimaraton.ro. Concurenții care nu formulează o cerere de retragere în acest interval sunt automat înscriși la următoarea ediție a Competiției.

În cazul în care Organizatorul decide să modifice data organizării competiției, urmare a incidenței unuia din cazurile de mai sus, concurenții acceptă, prin însăși înscrierea la concurs, noua dată astfel modificată. Concurenții au însă dreptul ca, în astfel de cazuri, să solicite în scris retragerea din Competiție cu returnarea taxei către participant, din care se reține suma de 20 lei, cu condiția ca cererea de retragere din Competiție să fie făcută în maxim 10 de zile calendaristice de la data la care Organizatorul notifică prin e-mail (newsletter) și si pe pagina semimaraton.ro, amânarea Competiției. Cererile de retragere se vor trimite prin e-mail la adresa contact@semimaraton.ro.

Responsabilitățile Organizatorului:

 • va marca corespunzător traseul pentru a evita, în măsura posibilităților, rătăcirile

 • va semnaliza porțiunile periculoase de pe traseu

 • va înștiința concurenții că pe traseul de alergare traficul rutier este doar parțial oprit

 • va asigura 3 puncte de revitalizare pe parcursul traseului

 • va asigura premierea sportivilor conform informațiilor prezentate în secțiunea „Premii”.

 • va anunța timpul limită la ședința tehnică premergătoare startului

 • va asigura plasarea punctelor de control pe traseele de concurs și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea

 • va asigura respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe traseu

 • va susține ședința tehnică înaintea concursului, eventuale modificări anunțate cu aceasta ocazie având prioritate față de informațiile prezentate anterior.

Obligațiile și Responsabilitățile concurentului: 

 • concurentul se obligă să poarte pe piept și la vedere (integral) numărul de concurs, pe toată durata concursului.

 • fiecare concurent participă la Competiție pe proprie răspundere.

 • concurentul care se retrage din cursă, indiferent de motiv, este obligat să informeze Organizatorul imediat, în zona de start/sosire, sau contactând organizatorul prin SMS, la numărul de telefon comunicat. 

 • concurentul care suferă un accident sau o pagubă materială renunță prin însăși înscrierea la Competiție la orice drept de a solicita despăgubiri, sau de a se adresa în instanță împotriva oricărei persoane implicate în organizarea Competiției, în special împotriva: Organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea Competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, sau a instituțiilor publice ce susțin Competiția (primărie, consiliu local, poliție, salvamont etc)

 • concurenții trebuie să participe la ședința tehnică și să își însușească informațiile transmise de Organizator, chiar dacă acestea nu sunt specificate în prezentul regulament.

 • concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă, administrativă, contravențională și penală, pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul cursei.

 • în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control.

 • concurenții înțeleg că Organizatorul depune toate eforturile pentru oprirea traficului pe parcursul traseului de concurs, însă se angajează să traverseze cu prudență prin locurile deschise traficului auto și să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor, în toate situațiile.

 • concurenții sunt obligați să nu arunce deșeuri decât în sacoșele din punctele de revitalizare.

 • concurenții sunt obligați să arunce paharele de unică folosință doar pe poteca și doar la o distanța de maxim 50 m față de punctul de revitalizare.

 • concurenții înțeleg ca taxa de participare este destinată organizării Competiției. Organizatorul depune eforturi pentru a oferi kit-uri de participare identice fiecărui participant, însă organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestora. 

 • Să accepte kitul de participare așa cum îl primește de la Organizator. 

 • concurenții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Competiției.

Descalificare – se vor descalifica concurenții în următoarele cazuri:

 • nerespectarea indicațiilor Organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu și nepurtarea numărului de concurs pe piept, astfel incat sa fie integral vizibil

 • schimbarea sau pierderea numerelor de concurs

 • transmiterea numărului de concurs către o alta persoană

 • nerespectarea mediului înconjurător

 • comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane

 • nerespectarea indicațiilor primite de la organizatori sau voluntari

 • scurtarea traseului (nu sunt premise scurtăturile potecilor care coboară sau urcă în zig-zag)

 • utilizarea oricărui mijloc de transport în timpul Competiției

 • Organizatorul consideră că accidentarea atletului nu-i mai permite continuarea Competiției

 • depășirea timpului limita anunțat în ședința tehnică 

 • ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu 

 • nerespectarea regulilor Competiției

Contestații – orice participant poate face o contestație împotriva altui participant care nu a respectat regulile Competiției sau împotriva deciziilor Organizatorului. Contestațiile se adresează pe adresa de e-mail contact@semimaraton.ro.În cazul în care contestația este de natură să modifice poziționarea concurenților ce urmează a fi premiați, aceasta trebuie adresată în scris și depusă la Organizator,  până cel târziu la ora 15:00, în ziua Competiției, prin achitarea unei taxe de 200 lei. După această oră, contestațiile se transmit doar pe  adresa de e-mail menționată, până cel târziu la ora 23.59 în ziua în care a avut loc Competiția. Timpul de rezolvare a contestațiilor este de 60 de minute pentru cele depuse până la ora 15.00, și de 48 de ore pentru celelalte contestații. Valoarea taxei percepute pentru contestație va fi returnată petentului, exclusiv în cazul în care contestația va fi admisă.

Alte reguli: 

 • Organizatorul are dreptul de a selecta participanții.

 • retragerea în timpul concursului sau abandonul obligă concurentul să comunice imediat organizatorului numărul de concurs din motive de siguranță

 • suporterii nu au dreptul de a oferi nicio formă de ajutor concurenților, excepție făcând accidentările.

 • suporterii pot încuraja concurenții, cu condiția respectării regulilor de conduită sportivă, indicațiile autorităților și ale oficialilor.

 • organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica concurenți ai căror suporteri încalcă aceste reguli.

La ridicarea numărului de concurs este obligatorie semnarea declarației pe proprie răspundere (formular prestabilit pus la dispoziție de organizator). Lipsa acestei declarații duce la excluderea/descalificarea concurentului din Competiție.

Organizator

Clubul Sportiv 21

Co-organizator

Partener